คลื่นอัตตา

مکمل کتاب : คลื่นอัตตา

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9627

กฎนี้สมควรได้รับการจดจำด้วยความเอาใจใส่ยิ่งว่า ความคิดเกือบทั้งหมด ที่มายังจิตใจของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเราเลย แต่ความคิดเหล่านั้นเป็น ของสิ่งถูกสร้างที่อยู่ใกล้และไกลออกไป ซึ่งอยู่ ณ สถานที่บางแห่งในจักรวาล มโนคติ ที่เป็นของสิ่งถูกสร้างเหล่านั้นมายังเราผ่านทางคลื่น และเมื่อพยายามสร้างความ เชื่อมโยงระหว่างคลื่นเหล่านี้กับชีวิตของเราก็ล้มเหลวเสียง่ายๆ มีสองสามสิ่งที่มีคุณ ค่าควรแก่การสนใจเกี่ยวกับคลื่นอัตตา ตามทัศนะของวิทยาศาสตร์ แสงเป็นเพียง สิ่งเดียวเท่านั้นที่มีอัตราความเร็วสูงสุด แต่ก็ไม่รวดเร็วและว่องไวเพียงพอที่จะขจัด ระยะทางของกาลเทศะได้ แต่คลื่นอัตตา (ความคิด) ปรากฏอยู่ทั่วไปพร้อมๆ กันทุก หนทุกแห่งอย่างไร้ขอบเขต โดยดึงดูดเอาระยะทางแห่งกาลเทศะไว้ในการควบคุม ของมันจนหมดสิ้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือระยะทางของกาลเทศะไม่ปรากฏในคลื่น เหล่านี้ ระยะทางที่คลื่นจะต้องครอบคลุมนั้น ไม่ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของคลื่นเหล่านี้

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 28 ถึง 29

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)