ก่อนการค้นพบกระแสไฟฟ้า

مکمل کتاب : ก่อนการค้นพบกระแสไฟฟ้า

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9638

บ้าน (รัง) ของนกวีเวอร์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่านกกระจอก เป็นการวางแผน ทางด้านสถาปัตยกรรมชิ้นเอกโดมนี้เหมือนกับรังที่ห้อยลงมา มีห้อง ชิงช้าและแม้แต่ “เตียงนอนพักผ่อน นกที่มีขนาดเล็กเพียง 2 นิ้วนี้ มีประสาทและวิทยปัญญามาก ถึงขนาดจับหิ่งห้อยมาให้ความสว่างแก่ “บ้าน” ของมัน โดยการใช้เหยื่อเป็นหลอด ไฟทำให้บ้านของมันสว่าง นกตัวกระจิตริดนี้รู้วิธีการทำให้บ้านสว่าง มา ก่อนที่มนุษย์ จะค้นพบกระแสไฟฟ้าและนำมาใช้ประโยชน์ นกวิเวอร์ใช้หิ่งห้อยเป็นหลอดไฟฟ้า รุ่นแล้วรุ่นเล่าติดต่อกันมา

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 25 ถึง 25

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)