การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชในพื้นดิน

مکمل کتاب : การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชในพื้นดิน

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9596

ตามปกติถือว่าหากไม่มีความมานะพยายาม ก็ไม่อาจได้รับทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ได้ แต่เราสังเกตได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่เราขวนขวายและมานะบากบั่น มานั้น ปรากฏอยู่แล้วอย่างมีแบบแผน เมื่อชาวไร่ชาวนาหว่านเมล็ดพืช หลังจาก ไถพรวนดินแล้ว การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชส่งผลให้เกิดการจัดเตรียมอาหารชนิด ต่างๆ ให้แก่ความต้องการของมนุษย์ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะแหล่งกำเนิดมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น การมีอยู่ของโลก เมล็ดพันธุ์พืชที่มีพร้อม ความสมบูรณ์ของดิน การมี น้ำเพื่อการเติบโตของเมล็ดพืช แสงอาทิตย์ อากาศ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตาม ฤดูกาล เป็นต้น ถ้าไม่มีเมล็ดพืช พื้นดินแห้งแล้ง ไม่มีน้ำหรือขาดอากาศแล้ว ดังนั้น ความพยายามของมนุษย์ก็ไร้ผลและไม่มีประโยชน์

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 65 ถึง 65

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)