การสร้างอาดัมกับอีฟ

مکمل کتاب : การสร้างอาดัมกับอีฟ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9579

การศึกษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และพิจารณาคำสอนที่ได้รับการประทานลงมาว่า อาดัมถูกสร้างจากวิญญาณดวงเดียว พื้นฐานของการสร้างนี้คือ ตัวตน จิตวิญญาณ หรือจุดประสงค์เดียว

ภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ เมื่อมีการพิจารณาการสร้างสรรค์ ก็จะถือกันว่า มีอาดัมในทุกๆ เผ่าพันธุ์ หรือทุกเผ่าพันธุ์ต้องถือกำเนิดมาจากอาดัมกับอีฟ (ฮาวา) นี่คือข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกเผ่าพันธุ์ นั่นคือครั้งหนึ่งอาดัมกับอีฟถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิต  และรากฐานของยุคสมัยแห่งเผ่าพันธุ์ก็ถูกวางลง แต่ละเผ่าพันธุ์ทั้งหมด ของวัว แพะ แกะ แมว หมาและนก ฯลฯ ต่างเกิดจากอาดัมและอีฟของแต่ละสิ่ง คล้ายกันกับที่พ่อนกแก้วให้กำเนิดเผ่าพันธุ์นกแก้ว แพะเกิดจากพ่อแพะ   และนกพิราบ เกิดจากพ่อนกพิราบ แต่ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสรรค์สิ่งถูกสร้างทางด้านกายภาพ ทุกคนเกิดมาประกอบด้วยร่างกายชั่วคราวของเลือดเนื้อและกระดูกและต้องตายไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยังคงละเอียดอ่อนและนุ่มนวลในกระบวนการเริ่มแรก จากนั้นจึงได้ รับความอ่อนวัยที่สมบูรณ์ที่สุด และระบบทางกายภาพทั้งหมดก็มาถึงจุดจบเมื่ออวัยวะ และกล้ามเนื้อต่างๆ แห้งเหี่ยวไป นี่คือขั้นตอนต่างๆ ระหว่างชีวิตกับความตาย เรา ได้รับความรู้มาอย่างต่อเนื่องว่า บนระบบทางกายภาพที่ถูกสร้างจึงมีอายุสั้นนี้ ชีวิต มีความถาวรและมั่นคง สิ่งก่อสร้างทางกายภาพจะยังคงกระตือรือร้น ดึงดูดความ สนใจ และสวยงามตราบเท่าที่ชีวิตถาวรยังคงสนับสนุนร่างที่เป็นกายภาพอยู่ แต่ เมื่อชีวิตที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ ถอดตัวเองออกจากสิ่งมีชีวิตชั่วคราว ก็ไม่มีสิ่งใด หลงเหลืออยู่เบื้องหลังชีวิตที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้นี้ บรรดาผู้ทรงธรรมและคริสต์เรียกว่าวิญญาณ จิตวิญญาณ ตัวตนหรือวัตถุประสงค์เดียว เมื่อผู้เดินทางด้านจิตวิญญาณนิยมได้รับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจิตสำนึกกอลันดาร โดยผ่านทาง กระบวนการเข้าสู่แบบกอลันดาร สายตาด้านในจะบอกเขาว่าวิญญาณ จิตวิญญาณ หรือตัวตนของเขานี้ คือคุณลักษณะและส่วนที่สมบูรณ์ของผู้สร้าง และคุณลักษณะ นี้ของอภิเสนา (Beatific Vision) สัมพันธ์กับวิญญาณ จิตวิญญาณหรือตัวตน ด้วยพลังและความเมตตา

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 84 ถึง 85

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)