การมีอุเบกขา

مکمل کتاب : การมีอุเบกขา

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9606

ความสุขุมรอบคอบที่ได้รับการคำนึงถึง จะสามารถทำให้เรากำหนดความคิดและความเข้าใจได้หลายแนวทางและหลากมิติ เมื่อกระโดดข้ามรายละเอียดไป เราจะสามารถกล่าวได้ 2 ลักษณะ ผู้ที่ฉลาดรอบรู้จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง นั่นคือมีจิตใจที่ปราศจากที่ว่างให้ความสงสัยหรือการปฏิเสธใดๆ มีความเชื่ออย่างมั่นคงว่า ทุกสิ่ง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ หรรษาหรือโศกเศร้าล้วนมาจากพระเจ้า พวกเขาจะสังเกตเห็นว่า สิ่งใดก็ตาม ที่ปรากฏ ณ ปัจจุบันในจักรวาลซึ่งเกิดขึ้นขณะนี้ เกิดขึ้นในอดีตหรือที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ล้วนสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้า นั่นคือการสำแดงของทุกสิ่ง มีลักษณะกลมกลืนกันกับการดำรงอยู่ของมันในจิตแห่งพระเจ้า ด้วยการละจากการ เข้าใกล้ในเชิงปรัชญา   เราน่าจะอาศัยความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างสอง สามตัวอย่าง

ทุกการเคลื่อนไหวของชีวิตมีความสำคัญในตัวเอง ตามความเป็นจริง การกระทำที่จะอธิบายความหมายของความสำคัญนี้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงในการ เข้าใกล้ความคิด เราเชื่อว่าทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ในโลกนี้ หรือที่จะดำรงอยู่ในอนาคตได้ ปรากฏอยู่ ณ ที่บางแห่งแล้ว นั่นคือไม่มีสิ่งใดเป็นขึ้นมา หากมันไม่ได้ปรากฏอยู่ เรียบร้อยแล้ว มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นเพราะได้ดำรงอยู่ ณ ที่บางแห่งแล้วก่อนที่เขา จะเกิด ล้มหรือลุก ขึ้นหรือลง วัน เดือนและปี ของชีวิตมนุษย์ถูกบันทึกไว้เรียบร้อย แล้วในรูปของฟิล์มภาพยนตร์ เราสามารถเรียกฟิล์มภาพยนตร์นี้ว่า ฟิล์มจักรวาล หรือ “แผ่นจารึกที่ได้พิการพิทักษ์

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 50 ถึง 51

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)