การฝึกลมหายใจ

مکمل کتاب : การฝึกลมหายใจ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16359

หลังจากนั่งลงในท่าผ่อนคลาย ปิดรูจมูกต้านขวาด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา สูดลมหายใจเข้าผ่านรูจมูกด้านซ้าย 5 วินาทีกลั้นลมหายใจไว้ 15 วินาที หลังจากปิดรูจมูกซ้ายด้วยนิ้วก้อยมือขวา

หลังจาก 15 วินาทีผ่านไปเอานิ้วโป้งออกจากรูจมูกด้านขวา และปล่อย ลมหายใจออกทางนี้ 5 วินาที จากนั้นจึงสูดลมหายใจเข้าทางเดียวก้น 5 วินาที และกลั้นลมหายใจไว้ 15 วินาที โดยการปิดด้วยนิ้วโป้ง ปล่อยลมหายใจออก ทางรูจมูกด้านซ้าย 5 วินาทีหลังจากเอานิ้วก้อยออกนี่คือ 1 รอบ ปฏิบัติ 15 รอบ

เวลา การฝึกนี้กระทำ 1 ครั้งในตอนเข้าและ 1 ครั้งในตอนเย็น ก่อน เข้านอน การฝึกนี้จะได้ผลดีที่สุดถ้าปฏิบัติในขณะกระเพาะว่าง ในสถานที่ อากาศถ่ายเทสะดวก

ข้อสังเกต ขอแนะนำให้นักศึกษาทั้งหมดที่ฝึกการฝึกนี้ รับประทาน อาหารเย็นให้เร็วขึ้น โดยมีช่วงห่างอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ระหว่างอาหารเย็น กับการฝึก นั่นคือการฝึกควรมีขึ้นหลังจากทานอาหารเย็นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

หลังจากฝึกลมหายใจ ตามด้วยการทำมุรอกอบะอ์ คุณต้อง จินตนาการในมุรอกอบะฮ์นี้ว่ามีจุดที่ฉายรัศมีเจิดจ้าออกมา ณ ตำแหน่งนาภี ของคุณเปล่งประกายออกและดูดกลิ่นไปรอบๆ สัตว์ต่างๆ และนก มนุษย์และ เดรัจฉาน ตะวันออกและตะวันตก เหนือและใต้โลกและท้องฟ้า ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ปรากฏอยู่รอบๆ ล้วนดูดซับแสงที่เปล่งออกจากจุดเจิดจ้านี้ มุรอกอบะฮ์ควร กระทำราว 15 นาทีเป็นอย่างน้อย

คำแนะนำพิเศษ

นักศึกษาทางด้านโทรจิตที่มีความมุ่งมั่น จะต้องระมัดระวังอีกครั้งด้วย ว่าไม่ควรที่จะเริ่มการฝึกนี้จากตรงช่วงกลาง จำเป็นต้องเริ่มฝึกขึ้นแรกก่อน และการฝึกนี้ จำ เป็นต้องอยู่ภายใต้การดู แล และการชี้นำของนักรหัสยะและ ครูผู้เชี่ยวชาญในวิชาการด้านนี้ และคำแนะนำนี้ต้องปฏิบัติตามไปจนสุดท้าย

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)