การปกครองเหนือจักรวาล

مکمل کتاب : การปกครองเหนือจักรวาล

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9565

พระเจ้าทรงกล่าวว่า

“เราอยู่ใกล้เส้นชีวิตของเจ้า ยิ่งกว่าเส้นชีวิตของเจ้า”

“เส้นชีวิต” คือสิ่งที่มองไม่เห็นและปรากฏอยู่ในตัวมนุษย์ ซึ่งหมายความว่า มีบางสิ่งบางอย่าง อยู่ภายในตัวมนุษย์ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นพื้นฐานของชีวิต และถ้าสิ่งนั้นไม่มีอยู่ ณ ที่นั้น ที่นั่นก็จะไม่มีชีวิตอยู่ เมื่อผู้มีความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณได้สังเกต  “เส้นชีวิต” ความรู้สึกใกล้ชิดพระเจ้าจะถูกกระตุ้นในตัวเขา เขา ก็จะรู้จักพระเจ้า แต่ก่อนการรู้จักพระเจ้า การรู้จัก “ตัวตน” เป็นหน้าที่ที่จะต้อง กระทำ ความจริงการรู้จักตัวตนคือการรู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับความลับของจักรวาล และความรู้เกี่ยวกับความลับของจักรวาลคือการปกครองเหนือจักรวาล ตัวแทนของ พระเจ้า คือผู้ที่ได้รับสิทธิในการปกครองและการควบคุมเหนือจักรวาล หลังจากมีการรู้จักตัวตนของเขาเอง จิตวิญญาณนิยมไม่ใช่เรื่องของการกล่าวถึงพระนามต่างๆ ของพระเจ้า หรือการใช้ชีวิตไปในการสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้น การทำให้มนุษย์คุ้นเคยกับด้านในของตัวเองต่างหากคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของจิตวิญญาณนิยม

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 102 ถึง 102

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)