กระเปาะทั้งหก

مکمل کتاب : กระเปาะทั้งหก

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9576

มนุษย์มิได้เป็นนามซื่อของเลือดเนื้อและกระดูกเท่านั้น ยังมีร่างอื่นที่สร้าง ขึ้นมาจากแสง ซึ่งอยู่เหนือเรือนร่างทางกายภาพนี้ ซึ่งท่านกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์เรียกว่า นัสมะฮ์ (รัศมี) รัศมีนี้สร้างขึ้นจากวงแหวน 6 วง หรือตำแหน่ง วง แหวนทั้ง 6 วงนี้ มีจิตวิญญาณ 3 จิตวิญญาณ ชื่อของวงแหวนทั้ง 6 วงนี้คือ ความซ่อนเร้น (อัคฟา) ความเคลือบคลุม (กาฟี) ความลี้ลับ (ซีรี) วิญญาณ (รูฮ์) หัวใจ (กอลบ์) และตัวตน (นัฟซ์) และชื่อของจิตวิญญาณทั้งสามคือ จิตวิญญาณ สัตว์ จิตวิญญาณมนุษย์และจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ วงแหวนทั้ง 6 วง ตำแหน่งหรือ กระเปาะนี้ถูกเรียกว่า ความละเอียดอ่อนหรือเครื่องให้กำเนิด ความละเอียดอ่อน 2 ความละเอียดอ่อน รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง 1 จิตวิญญาณ

ความละเอียดอ่อนของตัวตนและหัวใจรวมกันก่อรูปเป็นจิตวิญญาณสัตว์

ความละเอียดอ่อนของความลี้ลับและวิญญาณสร้างจิตวิญญาณมนุษย์

ความละเอียดอ่อนของความซ่อนเร้นและความเคลือบคลุมประกอบเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่

สีของจิตวิญญาณสัตว์คือสีเหลือง สีเขียวเป็นจิตวิญญาณมนุษย์ และจิต วิญญาณที่ยิ่งใหญ่คือสีน้ำเงิน ยิ่งสีเหลืองมีอิทธิพลมากเท่าใดความเด่นชัดของความ รู้สึกทางโลกของมนุษย์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น ความหมายของมุรอกอบะฮ์ (อุตรวิสัยสมาธิ) ซึ่งฝึกฝนในด้านจิตวิญญาณนิยมก็เพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากการเกาะกุมของสีเหลือง จิตใจจะเปลี่ยนรูปไปสู่สีเขียว เมื่อการยึดกุมของสีเหลืองคลายออก สีเขียวนี้ให้ความสงบเยือกเย็น และช่วยในการสำรวมความคิด เมื่อจิตใจเพ่งไปที่แสงสีเขียวมันจะเปลี่ยนเป็นแสงสีน้ำเงิน

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 89 ถึง 90

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)