กฏ

หนังสือ:กฏ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9556

มีเผ่าพันธุ์จำนวนนับไม่ถ้วนในจักรวาล และความสามารถส่วนตนของทุกเผ่าพันธุ์และทุกปัจเจกของเผ่าพันธุ์นั้นๆ มีการสัมพันธ์อย่างมั่นคงและต่อเนื่องกับ สิ่งอื่นผ่านทางคลื่นความคิด และความสัมพันธ์นี้เป็นสาเหตุของการแนะนำและความ คุ้นเคยกันระหว่างสิ่งเหล่านั้น ความจริงคลื่นความคิดเหล่านี้ เป็นทั้งข้อมูลส่วนปัจเจก และรวมหมู่ ซึ่งรับผิดชอบต่อการนำปัจเจกของจักรวาลเข้าใกล้ชีวิตในทุกขณะ และทุกวินาที ความจริงชีวิตของเราทั้งหมดสัมพันธ์อยู่กับความคิด และความมีประสิทธิภาพของความคิดขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและความสงสัย ความศรัทธา และ การปฏิเสธ นี่คือ  จุดที่คฤหาสน์แห่งศาสนาถูกสถาปนาขึ้น

มนุษย์ได้ผ่านพ้นขั้นตอนต่างๆ ของชีวิตมากมายในช่วงเวลาสั้นๆ และใช้ ประโยชน์จากส่วนของเวลาเพื่อใช้ชีวิต โดยการรวมและสัมพันธ์เอาส่วนของเวลานี้ เข้าด้วยกันในจิตใจของเขา เราไม่เพียงก้าวหน้าจากส่วนหนึ่งของเวลา ไปยังอีกส่วนหนึ่งที่ติดตามกันมา หรือย้อนถอยหลังไปยังส่วนที่ผ่านมาแล้ว เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ มนุษย์คิดถึงการกินอาหาร แต่เนื่องจากความสับสนวุ่นวายของกระเพาะอาหาร ความตั้งใจจึงถูกยกเลิก ส่วนจะงดเว้นอาหารไปได้นานเท่าใดนั้น เขาไม่มีความคิดในเรื่องนี้  เหมือนกับความคิดซึ่งเป็นส่วนประกอบชีวิต ซึ่งทั้งทำให้เขาประสบความสำเร็จและล้มเหลว ความตั้งใจถูกสร้างขึ้น จากนั้นจึงถูกยกเลิกหรือเลื่อนไป ไม่ว่า การสร้างความเข้าใจนั้นจะเกิดภายในหนึ่งนาที เป็นชั่วโมง เป็นเดือนหรือเป็นปีๆ อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุด มันก็ถูกยกเลิก การยกเลิกหรือการสละนี้ เป็นส่วนประกอบ หลักของชีวิตมนุษย์

มีหลายสิ่งหลายอย่างเช่น ความทุกข์ทรมาน ความยากลำบาก ความวิตก กังวล ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความห่วงใย ความหดหู่ ฯลฯ และเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้มีความเสมอภาคกันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า “ความสันติ” ซึ่งในสิ่งนี้มนุษย์พยายามที่จะให้ได้มาถึงความเรียบง่ายและการปลอบประโลมใจทุกอย่าง สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่ เป็นความจริง แต่เป็นเพียงสมมติฐาน และสำหรับมนุษย์ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายดาย สิ่งนี้สร้างทิศทางไปสู่ความโน้มเอียงสู่ความสบายไร้กังวล ความจริงการสร้างสมอง มนุษย์ เป็นลักษณะที่ทำให้มนุษย์ไปสู่ความสะดวกง่ายดาย และหลีกเลี่ยงจากความ ยากลำบาก นี่คือ 2 ทิศทางที่ชัดเจน และมนุษย์ใช้ชีวิตระหว่าง 2 ทิศทางนี้ผ่านทางความคิดของตน ทุกกิจกรรมกระตุ้นไปสู่หนึ่งในสองทิศทางนี้ เมื่อเราตัดสินใจ ที่จะวางแผน เราก็ทำให้มีประสิทธิภาพ มันจะครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกทิศทางและ ทิศทางก็ถูกต้องแต่ปรากฏว่าหลังดำเนินไปไม่กี่ขั้นตอน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในหัวใจของเรา ด้วยการเปลี่ยนแปลงทิศทางความคิดของเรา ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางและกิจกรรมทั้งหมดของเราด้วย และเป้าหมายที่เรามุ่งไปสู่ก็จะถูกลืมเลือน อะไรที่เหลืออยู่กับเรา ความต้องการความเข้าใจและก้าวไปสู่ความน่าสนใจ หรือ นี่คือสาเหตุที่มีเพียงผู้เดียวในจากหลายล้านคน ซึ่งก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และไม่ถอยออกมา อาจเป็นความพึงพอใจที่จะระลึกไว้ในจิตใจว่า ทั้งหมดนี้อยู่ใน ระหว่างสภาวะของความสงสัยและความเชื่อมั่นศรัทธา ตราบที่คนส่วนใหญ่ได้รับ การพิจารณา พลังหลักที่ควบคุมจิตใจของพวกเขาคือความเพ้อฝันและความสงสัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อเซลล์จิตใจอย่างไม่สิ้นสุด ยิ่งความสงสัยทวีความเข้มข้นมากขึ้นเท่าใด ความเสื่อมของเซลล์สมองก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น จะไม่เป็นการออกนอกเรื่องแต่ อย่างใด ที่จะกล่าวว่าเส้นประสาทร่างกายทั้งหมดทำงานภายใต้เซลล์สมอง และ กิจกรรมต่างๆ ของเส้นประสาทคือชีวิต

การเชื่อในบางสิ่งมีความยากเย็นสำหรับมนุษย์เท่าๆ กับการออกมาจากมายา ความแคลงใจและความไม่เชื่อ ตัวอย่างเช่น มนุษย์แสดงตนตรงข้ามกับที่ตัวเองเป็น จริงๆ เขาซ่อนความอ่อนแอของตนเองไว้เสมอ และส่งเสริมคุณธรรมความดีที่เป็น ภาพลวงตา ซึ่งความจริงเขามิได้ครอบครองคุณสมบัติเหล่านี้แต่อย่างใด

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 119 ถึง 121

กฏ บทของ

No items found
แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)