กฎการสร้างสรรค์

مکمل کتاب : กฎการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9610

พระเจ้าทรงกล่าวว่า

“และโดยแน่นอนเราได้ให้ความรู้แก่ดาวูด (เดวิด)และสุลัยมาน(โซโลมอน) และเขาทั้งสองกล่าวว่า บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ ผู้ทรงโปรดปราน แก่เรา เหนือส่วนมากของปวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาทั้งหลาย”

การดลใจไม่ว่าจะโดยการได้ยินหรือการมองเห็นบางสิ่งบางอย่าง ล้วนมาจาก พระเจ้าทั้งสิ้น ความรู้ที่ประทานลงมายังบรรดาศาสดาผ่านทางการวิวรณ์ (วะฮ์ยู) ความคิดใดๆ จากพระเจ้าที่มาสู่จิตใจของราก็ตาม คือความรู้ที่อนุมัติโดยพระองค์

การประดิษฐ์คิดค้น การคันพบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ หลายอย่าง เช่น เครื่องบิน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ ฯลฯ เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงดล ใจผู้คนด้วยความรู้ของการประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะการ ดำรงอยู่ของสิ่งโดก็ตามไม่อาจเป็นไปได้ หากปราศจากความรู้ บุคคลจะพบสิ่งที่ เขาค้นหาเสมอ ไม่สำคัญต่อพระเจ้าว่า บุคคลผู้นั้นจะรู้จักพระองค์หรือไม่

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 45 ถึง 45

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)