การสนทนาเงียบ

หนังสือ:การสนทนาเงียบ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9626

มนุษย์คุ้นเคยกับการแสดงออกทางคำพูดที่ชัดถ้อยชัดคำมาตั้งแต่เริ่มต้น ในการพูด คลื่นเสียงที่กำหนดความหมายเอาไว้ล่วงหน้าได้ถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้ฟัง วิธีการนี้เป็นการลอกเอามาจากวิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างคลื่นอัตตา เป็นข้อ สังเกตโดยทั่วไป ที่คนใบ้ถ่ายทอดทุกอย่างด้วยการขยับริมฝีปากเพียงเล็กน้อย และ ผู้ที่คุ้นเคยกับการอ่านริมฝีปาก จะเข้าใจทุกสิ่งทุกย่างที่เขาต้องการถ่ายทอด นี่ก็เป็น สิ่งจำลองวิธีการเดียวกัน สัตว์ถ่ายทอดความรู้สึกของมันไปยังพรรคพวก โดยไม่มี การเปล่งเสียงโดๆ ในกรณีนี้ก็เช่นกัน ที่คลื่นอัตตาเป็นผู้ควบคุม ต้นไม้ก็มีการสนทนา และสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยไม่เกี่ยวกับระยะทางที่ปรากฏอยู่ระหว่างพวกมัน การสนทนานี้ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างต้นไม้ที่อยู่ใกล้กันเท่านั้น แต่ต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลออก ไป ก็มีส่วนร่วมด้วย กฎเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับแร่ธาตุเช่นกัน หิน ก้อนกรวด และผงใน ต่างก็มีการเจรจาซึ่งกันและกันในแบบเดียวกันอย่างถูกต้องแม่นยำ

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 29 ถึง 29

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)