ธาตุ 126 ชนิด

مکمل کتاب : ธาตุ 126 ชนิด

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16351

คำถาม ท่านกล่าวว่า บทเรียนทั้งหมดที่ให้นั้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ความสามารถของความเข้มข้นและปรับปรุงความคิดเพียงเท่านั้น ท่านไม่อาจ ให้ระยะเวลาที่สั้นลง ด้วยการแนะนำการฝึกโทรจิตโดยตรงได้หรือ การฝึกโทรจิตโดยตรงจะทำให้เกิดความเข้มข้นขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ท่านก็ไม่อาจ ทอดเวลาให้ยาวนานออกไป โดยปราศจากเหตุที่ชัดเจนได้ใช่หรือไม่

คำตอบ มนุษย์ถูกดลบันดาลมาพร้อมด้วยความกระหายในการค้นคว้า และสำรวจข้อเท็จจริงและสัจธรรม เขาปรารถนาที่จะทำให้ความลึกลับของ ธรรมชาติหมดไป เพื่อให้มีการพัฒนาความเข้าใจที่เหมือนกัน การตัดสินใจของ เขานำความก้าวหน้ามาสู่วิทยาศาสตร์เชิงวัตถุในที่สุด แต่ก็ยังมีข้อเท็จจริง ที่การดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้น ยังคงอยู่เหนือจิตสำนึกแห่งความรู้ความเข้าใจ ที่มีขอบขีดจำกัดของมนุษย์ นี่คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่สามารถรู้และเข้าใจได้ ด้วย ความช่วยเหลือของความรู้สึกทางกายภาพพื้นๆ ถ้าผู้ใดมีความปรารถนาที่จะ ค้นพบความจริงสูงสุด ที่ดำรงอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ของสิ่งที่อยู่นอกเหนือ หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ ผู้นั้นก็ต้องถูกกำหนดให้ฝึกจิตสำนึกซึ่งอยู่เหนือ ธรรมชาติ หรือกล่าวได้ว่า ซึ่งสามารถรับโดยความรู้สึกของจิตสำนึกที่ผ่านการ ทำให้บริสุทธิ์เป็นพิเศษ และสิ่งนี้จะเป็นไปได้ ก็ต่อเมื่อผู้หนึ่งสามารถขึ้นไปอยู่ เหนือความรู้สึกทางกายภาพและอวัยวะที่เป็นเนื้อหนังมังสา สติปัญญาของเรา พบว่า เป็นการยากที่จะขจัดความน่าสงสัยและปริศนาที่น่าฉงนสนเท่ห์ของ ธรรมชาติหมดไป เพราะความสับสนของปริมณฑลที่มองไม่เห็น สัมพันธ์กับจิต ไร้สำนึก และไม่ได้สัมพันธ์กับจิตสำนึก สติปัญญานั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การปฏิบัติของประสาทสัมผัสทางกายภาพและทางเนื้อหนังมังสา แต่สำหรับ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของความจริงขั้นสุดท้าย เราต้องแสวงหาความ ช่วยเหลือจากตัวแทน ซึ่งควบคุมอยู่ ณ ระดับเหนือจิตสำนึก

ตามทรรศนะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มนุษย์คือองค์ประกอบของธาตุ 126 ชนิด และในการไปไหนมาไหนเขาใช้ประโยชน์ของพลังงานทุกชนิด พลังงาน ความร้อน พลังงานแสง พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล ธาตุต่างๆ เหล่านั้นทั้ง หมดซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับการสรรค์สร้างสิ่งที่เป็นวัตถุ ล้วนพบในสถานที่ เดียวกันคือในองค์ประกอบทางกายภาพของมนุษย์ มนุษย์จะมีสภาพเท่ากับสัตว์ นกและแมลง ถ้าเขาไม่รับรู้ถึงประโยชน์ของพลังอำนาจที่ธรรมชาติมอบให้ คุณสมบัติประการเดียว ที่สามารถทำให้มนุษย์เป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของ ธรรมชาติ ก็คืออำนาจในตัวเขาเอง ความแตกต่างประการเดียวซึ่งช่วย มนุษย์ในการขึ้นไปอยู่สูงกว่าระดับของสัตว์คืออำนาจดังกล่าว ถ้าผู้หนึ่งได้รับ ความสามารถนี้ของพระเจ้า เขาก็มีความเหนือกว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆ อำนาจของ มนุษย์ ซึ่งสามารถทำให้ควบคุมพลังของธรรมชาติและสวมมงกุฎแห่งความเป็น ตัวแทนของพระเจ้าผู้ทรงสูงส่งบนโลกนี้ให้กับตนเอง ภายหลังจากการรับรู้เกี่ยว กับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และจากนั้นก็เป็นการรับรู้อย่างสมบูรณ์ต่อความ จริงขั้นสูงสุด ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ของธรรมชาติในที่สุด

ด้วยเหตุผลของการชำระจิตใจของนักศึกษาโทรจิตแท้ๆ ที่แทนที่จะเริ่ม ด้วยบทเรียนของโทรจิตโดยตรง เรากลับเห็นว่า เป็นการสมควรมากกว่าที่จะ แนะนำการฝึกเพื่อพัฒนาในการรวมศูนย์ของความสามารถ

นอกจากการชำระจิตใจแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจซึ่งเป็นสมองกลของวิญญาณก็ได้รับอาณัติให้ปกครอง เป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่า นอกจากเรา ไม่พร้อมที่จะสำรวจจิตใจ หลังจากขึ้นสูงเหนือระบบวัตถุที่ปรากฏอยู่แล้ว เรา ยังไม่สามารถค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน และลักษณะการทำงานของจิต ใจ ซึ่งยังไม่ได้รับการสำรวจจนกระทั้งบัดนี้ เพื่อให้ตัวเราคุ้นเคยกับความสามารถ อันไร้ขีดจำกัดที่ซ่อนอยู่ของจิตใจของเรา จึงเป็นส่วนหนึ่งอันสำคัญอย่างยิ่งที่ จะต้องมีความรู้นั่นคือเกี่ยวกับการที่เทจะสามารถปลดปล่อยตัวเอง จากการ เกาะกุมของความคิดที่น่าสงสัยได้

เท่าที่มีความเป็นห่วงโนเรื่องการรอคอยที่ยาวนาน ดังนั้น เมื่อกฎเกณฑ์ การสร้างสรรค์ของจักรวาลได้รับการพิจารณาด้วยความเข้าใจที่รอบด้าน ก็จะ เกิดความชัดเจนอย่างไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆ ว่า ทุกชั่วขณะที่ผ่านไป ได้ทำให้เรารอคอยเวลาชั่วขณะที่กำลังจะมาถึง การรอคอยในตัวมันเองคือ ชีวิต ระยะเวลาจากการตั้งครรภ์จนถึงช่วงเป็นเด็ก จากช่วงเด็กถึงช่วงเป็นหนุ่ม สาว และจากช่วงหนุ่มสาวจนถึงช่วงวัยชรา ชีวิตทั้งหมดผ่านไปในการรอคอย ถ้าวัยชราคือการมีอายุถึง 60 ปี ไม่ได้ถูกปิดบังและซึมซาบอยู่ในทารกที่จะถือ กำเนิด วันนี้เขาจะไม่มีวันสามารถออกมาจากครรภ์มารดาได้เลย ไม่ใช่เพียง แต่การเจริญเติบโตของเขาเท่านั้นที่หยุดลง แต่จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลย ระบบ พลังงานจลน์ของจักรวาลจะไปสู่ความไม่ไหลลื่น ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะ สูญเสียแสงสว่างของตัวเอง

ความจริงเมล็ดที่ถูกหว่านลงไปในดิน คือการเริ่มต้นของการรอคอย จนกระทั้งการเจริญเติบโตเป็นดอกไม้

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)