แผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์

หนังสือ:แผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9567

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ของอับราฮัม (อิบรอฮีม) พันธะสัญญาใหม่และเก่าของไบเบิล ภัควัตคีตาหรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มสุดท้ายคือ อัล กุรอาน ทุกจารึกจากการดลใจของพระเจ้า และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราสามารถรู้ว่าความจำเป็นของชีวิต กิจกรรม การปฏิบัติภารกิจและการเคลื่อนไหวทั้งหมด รูปแบบการใช้ชีวิตทุกขั้นตอน รวมทั้งความรุ่งเรืองและความตกต่ำ ล้วนถูกจารึก ณ พื้นผิว โดยคำสั่ง “จงเป็น” หมายความว่า จักรวาลทั้งมวลและทุกเรื่องราวของ ชีวิต ล้วนปรากฏอยู่ในรูปแบบของการบันทึก สถานที่ซึ่งพื้นผิวหรือจอภาพที่จักรวาล ถูกบันทึกหรือเก็บรักษาไว้ พร้อมด้วยรายละเอียดทั้งหมดนั้นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์รู้จักและ เรียกว่า “แผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์”

ความจริงแล้ว ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกนั้นคือ การฉายภาพยนตร์ ที่ฉายจากแผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์ อาจกล่าวในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ว่า มีเครื่อง ฉายภาพยนตร์ซึ่งบรรจุฟิล์มภาพยนตร์อยู่ภายใน เมื่อฟิล์มภาพยนตร์ถูกฉายไม่ว่า จอภาพจะอยู่ที่ไหน ภาพของฟิล์มภาพยนตร์ก็จะถูกฉายบนจอนั้น สิ่งนี้ยังบอกแก่ เราว่า มีโลกจำนวนนับไม่ถ้วนเหมือนกับโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ในจักรวาล ดาวเคราะห์  จำนวนมากมายมหาศาลในจักรวาล ก็มีมนุษย์อาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ พร้อมด้วย ทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายและทรัพยากรทั้งมวล สำหรับชีวิตเหมือนกับที่เรามีอยู่ บนโลกนี้

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 100 ถึง 100

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)