เสียงฝนตก

หนังสือ:เสียงฝนตก

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9631

กีวีนกของประเทศนิวซีแลนด์ ใช้วิธีการที่น่าสนใจในการได้เหยื่อมา เมื่อใด ก็ตามที่ความพยายามอันน่าตื่นเต้นของมันไม่สามารถล่าเหยื่อได้ มันจะทำเสียงซึ่งเหมือนกับเสียงฝนตก แมลงคิดว่าเป็นเสียงฝนตกจึงออกมาจากที่ซ่อน และตกเป็น เหยื่อของนกกีวี

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 25 ถึง 25

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)