อภิปัสนาของพระเจ้า

หนังสือ:อภิปัสนาของพระเจ้า

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9566

มีฟิล์มภาพยนตร์อยู่ในเครื่องฉาย แต่ฟิล์มไม่สามารถฉายบนจอได้   ถ้าแสงของเครื่องฉายไม่ป้อนเข้ามา แสงซึ่งเป็นตันเหตุให้ฟิล์มภาพยนตร์ของแผ่นจารึก ที่ได้รับการพิทักษ์ ที่เก็บไว้ถูกฉายลงบนจอ คือแสงของ อภิปัสนาของพระเจ้า ซึ่งกระทบลงบนความละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่โดยตรง และเมื่อบางคนเห็นความละเอียด อ่อนที่ซ่อนอยู่ปรากฏขึ้นในตัวเขา หรือ เมื่อคุ้นเคยกับความละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่ของตนเองเขาจะสังเกตเห็นอภิปัสนาของพระเจ้า และจะตระหนักรู้ว่าอะไรคือสถานภาพ ของปริมณฑลแห่งการดำรงอยู่ ก่อนที่ “กุน” (จงเป็น) จะถูกสั่ง และอะไรคือสถานะ ของจักรวาล ภายหลังคำว่า “กุน” ถูกกล่าวออกมา

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 100 ถึง 101

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)