สูตรการสร้างสรรค์

หนังสือ:สูตรการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9550

เมื่อเราพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของพระเจ้า จะพบว่าแม้วัตถุนั้นจะเหมือนกัน กระบวนการ แบบแผน และกฎที่ควบคุมวัตถุเหล่านั้นอยู่จะเหมือนกัน อันได้แก่แรงกระตุ้นทางกายภาพของสิ่งถูกสร้างเหมือนกัน ทั้งหมดมีสติปัญญาและ จิตสำนึก แม้ว่าบางสิ่งเปรียบเทียบแล้วมีจิตสำนึกมากกว่าและบางสิ่งมีน้อยกว่า ทุกสิ่งถูกกำหนดโดยความเป็นปัจเจก ความเป็นปัจเจกมี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ หมู่คณะ อีกประเภทหนึ่งคือรูปแบบความแตกต่างและลักษณะพิเศษของบุคลิกภาพ ลักษณะของหมู่คณะเรียกว่าเผ่าพันธุ์ และอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าปัจเจกบุคคล ปัจเจกของทุกเผ่าพันธุ์มีฐานะ รูปพรรณสัณฐาน สีผิวและหน้าตาท่าทางจำเพาะ แยกต่างหากของตนเอง สมาชิกตระกูลนกแก้วดูเหมือน และคล้ายกัน สมาชิกของ ตระกูลนกพิราบ มีลักษณะภายนอกเหมือนกันกับตัวอื่น เช่นเดียวกับสิ่งถูกสร้างทั้ง มวลของพระเจ้า ส่วนตัวแล้วมีรูปพรรณสัณฐานเฉพาะเผ่าพันธุ์ของตนเอง สิ่งนี้เป็น เรื่องธรรมดาทีเดียวสำหรับการสังเกตของมนุษย์ และคงไม่ต้องพิจารณามากนัก

 

การใช้ความคิดพิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ต่างๆ นำเราไปสู่การสรุปว่า ความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ เพราะประกอบด้วยปริมาณที่แน่นอนตายตัว แพะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปริมาณที่กำหนดแน่นอนซึ่งพระเจ้าทรงเลือกมีการ ปฏิบัติงาน ไม่เคยมีปรากฏว่านกแก้วสามารถเกิดมาเป็นแพะ ปริมาณที่แน่นอนนี้ มีได้ปฏิบัติงานในสิ่งถูกสร้างที่มีชีวิตบนโลกเท่านั้น แต่ทำงานในทุกส่วนของทุกการสร้างสรรค์ในจักรวาล บทบาทที่สำคัญของปริมาณเหล่านี้ก็คือ เมื่อผสมผสานหรือ แพร่กระจายไปยังสิ่งอื่น สิ่งเหล่านั้นที่จะรับเอาสีสันที่แตกต่างมา และสีสันเหล่านี้ที่ได้สร้างลักษณะภายนอกของเผ่าพันธุ์นั้นๆ ออกมา

กฎการสร้างสรรค์ที่กอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์ อธิบายมีลักษณะดังนี้

“เรือนร่างที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหมดซึ่งดำรงอยู่ในจักรวาล เป็นองค์ประกอบที่ แน่นของสี  สีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวพิเศษเฉพาะของนัสมะฮ์ (รัศมี) ความยาวจำเพาะในการเคลื่อนไหวของรัศมีสร้างสี 1 สี และความยาวอื่นก็ จะสร้างสีอื่น ดังนั้น สีจำนวนนับไม่ถ้วนจะลูกสร้างโดยความยาวการเคลื่อนไหวของ นัสมะฮ์จำนวนนับไม่ถ้วน ยอดรวมตัวเลขของสีเหล่า มีการถูกกำหนดที่ตายตัวชัดเจน สำหรับแต่ละเผ่าพันธุ์ ถ้า X เป็นจำนวนรวมและผลบวกตัวเลขของสีที่ถูกกำหนด แน่นอนสำหรับดอกกุหลาบ ดังนั้น ดอกกุหลาบจะถูกผลิตออกมาจากผลบวกและ จำนวนรวม X เสมอ ไม่มีสิ่งอื่นใดจะเป็นขึ้นมาจากผลรวมของสีนี้ได้ ถ้า Y คือผล บวกสีของมนุษย์  ก็จะไม่มีสัตว์ชนิดใดสามารถผลิตออกมาจากผลบวกและผลรวมของ สีนี้ได้  มีเพียงสมาชิกเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เท่านั้น ที่จะได้รับการผลิตออกมาผลรวม จำเพาะของแสงที่มีสีแน่นอนนี้ความเข้มขันของแสงนี้ผลิตสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุ และ ตามการพิจารณาโดยทั่วๆ ไป วัตถุนั้นก็มิได้เป็นของที่แข็งแกร่ง ถ้าแตกหักกระจัด กระจายเป็นชิ้นเก็บชิ้นน้อย สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือลำแสงของสีที่แตกต่างกันเท่านั้น ถ้าสี ต่างๆ ผสมลงไปในน้ำก็จะได้สารประกอบสีกากี ซึ่งเรียกว่าดิน รากของต้นไม้ใบหญ้า ชอนไชไปในอนุภาคของดินเข้าไปยังสีด้วยความช่วยเหลือของน้ำ และสีซึ่ งมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ต้องการ ก็จะถูกซึมซาบเข้าไป ซึ่งภายหลังก็จะแสดงออกที่ใบ และกลีบดอก ชีวิตที่ปรากฏของสิ่งถูกสร้างและดำรงอยู่ทั้งหมดวางพื้นฐานอยู่บน พฤติกรรมทางเคมีนี้

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 129 ถึง 131

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)