มดกรรมกร

หนังสือ:มดกรรมกร

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9617

มดเหล่านี้จะรวบรวมเมล็ดพืชและเก็บไว้ในห้อง เพื่อใช้บริโภคยามที่ต้องการ มดเหล่านี้มีจิตสำนึกในหน้าที่อย่างยิ่ง โดยจะแบกนาหนักมากกว่า 10 เท่าของตัว มันเอง

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 37 ถึง 37

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)