พฤติการณ์และเจตนารมณ์

หนังสือ:พฤติการณ์และเจตนารมณ์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9597

ตราบที่มีการพิจารณาความดีหรือความเลวไม่มีพฤติการณ์ใดในโลกนี้มีความ ดีหรือความเลวด้วยตัวเอง ความจริงความหมายของพฤติการณ์ที่ได้รับการสันนิษฐาน คือความดีหรือความเลว ความหมายที่ได้รับการสันนิษฐานคือเจตนารมณ์ อะไรก็แล้ว แต่ที่อยู่ในเจตนารมณ์ของบุคคลก่อนแสดงพฤติการณ์คือ คุณธรรมความดีหรือความชั่ว (ก็ได้) พฤติการณ์ของไฟคือ การเผาผลาญ เมื่อถูกใช้เพื่อความผาสุกของประชาชน เช่น การปรุงอาหาร นั่นเป็นพฤติการณ์ที่เป็นคุณธรรมความดี และถ้าไฟใช้เพื่อ การทำลาย เช่น การเผาบ้านคน  ดังนั้นมันก็จะเป็นความเลว

ถ้ามีการศึกษาอย่างระมัดระวัง ถึงแบบแผนทางความคิดของประชาชาติ ซึ่ง ความก้าวหน้าของพวกเขานั้น ทำให้เราถูกควบคุมหรือขาดแคลนความช่วยเหลือ ของพวกเขาแล้ว ก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คติพจน์แห่งความก้าว หน้าในด้านความเจริญทางวิทยาศาสตร์ของประชาชาตินั้น คือการปกครองของ ประชาชาติหนึ่ง ซึ่งทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดตกเป็นข้าทาสของพวกเขา หรือ รวบรวมทรัพย์สินเงินทองจากการประดิษฐ์คิดดัน จากการสร้างความทรมานจาก ความยากจนและความทุกข์ยากให้กับเพื่อนมนุษย์อื่นๆ โดยที่ความเจริญก้าวหน้านี้ ปราศจากความคิดเกี่ยวกับความผาสุกของมนุษยชาติทั้งมวล และสวนทางกับการ เข้าใกล้พระเจ้า ดังนั้น ความก้าวหน้าและความเจริญนี้ จึงกลายเป็นแหล่งของความ กังวลและความทุกข์ทรมานอย่างถาวรสำหรับมนุษยชาติ รวมทั้งผู้ต่อสู้มานะบากบั่น เพื่อสร้างนวัตกรรมนี้เองด้วย วันหนึ่งความกังวลและความทุกข์ทรมานจะก่อความ หายนะครั้งใหญ่ขึ้นบนโลกและกลายเป็นไฟนรกที่เร่าร้อน

การรวมศูนย์จิตใจของบุคคลผู้หนึ่ง จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ ถ้าเขาเชื่อว่าการ ดำรงอยู่หรือการสูญสลายไปของสิ่งต่างๆ มาจากพระเจ้าเท่านั้น และเมื่อความเชื่อ ไม่มั่นคงและผุกร่อนไป ผู้นั้นก็จะติดกับดักของแนวความคิดและความสงสัยดังกล่าว ซึ่งมีผลทำให้เกิดอารมณ์ตึงเครียด สับสน ระทมทุกข์ หวาดกลัวและวิตกกังวล  ขณะที่ สามารถเห็นได้ง่ายว่าพฤติการณ์ กิจกรรมและความเคลื่อนไหวทุกอย่างของมนุษย์ ถูกควบคุมโดยพระเจ้า ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้โดยอาศัยตาเนื้อ  ทารกที่อยู่ในครรภ์ มารดาได้รับการจัดเตรียมอาหารไว้ให้ 9 เดือน เพื่อการเจริญเติบโตที่นั่น ตำแหน่ง ของหน้าอกมารดาที่เตรียมไว้ก่อนที่การกจะถือกำเนิด ให้น้ำนมออกมาหลังจาก การเกิด ทารกเจริญเติบโตอย่างสมดุลเพราะอิทธิพลการบำรุงหล่อเลี้ยงของน้ำ นมนี้ จากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่   แรงกระตุ้นแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาว  การจัดหา ทรัพยากรเพื่อให้แรงกระตุ้นและความต้องการสมบูรณ์ การมีอยู่ของทรัพยากรก่อน ที่พวกเขาจะหามันได้ การสนับสนุนเหล่านี้ในที่สุดก็จะสูญสิ้นไป หากโลกปฏิเสธ ที่จะผลิตเมล็ดธัญพืช

หลังจากแต่งงานแล้ว ความต้องการของคู่สมรสที่จะมีผู้สืบทอดสกุลของตน และความรักลูกที่มากมายในหัวใจของพ่อแม่ เป็นผลให้เกิดแรงกระตุ้นที่รุนแรงใน ความเป็นพ่อเป็นแม่ นับว่ามีคุณค่าที่จะพิจารณา ว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ใส่ความรักเด็ก เข้าไปในพ่อแม่แล้ว เด็กๆ ก็ไม่อาจได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตได้ นอกจากนี้ความรักในเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ได้เป็นของมนุษย์เท่านั้น แต่ความรู้สึกนี้พบได้ในสิ่งที่พระเจ้า ทรงสร้างทุกชนิด และเนื่องจากความรักนี้เพียงประการเดียว ที่พ่อแม่มีความกังวล ใจกับธรรมชาติและเลี้ยงดูเลือดเนื้อเชื้อไขของตนมา

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 63 ถึง 65

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)