บ่อสุดท้าย

หนังสือ:บ่อสุดท้าย

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=16345

อันวาร อะวาม จากรางวัลปันดี รายงานว่า

วันที่ 3 พฤษภาคม

“ผมไม่ประสบความสำเร็จในจินตนาการตามที่ต้องการ เมื่อจินตนาการ นั้นมาในไม่ช้าก็สลายไปดังนั้น ผมจึงคิดที่จะขอความช่วยเหลือจาก ฮูซูร  กอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์ ด้วยความคิดนี้ ผมเห็นท่านกอลันดาร บาบาอยู่ ที่นั่น เมื่อท่านมาหาผม ท่านตบผมจนร่วงลงไปในบ่อปรอท และแล้วจินตนาการ ก็เกิดขึ้น”

 

วันที่ 6 พฤษภาคม

“เมื่อผมเริ่มฝึกทำมุรอกอบะฮ์ ผมเห็นท่านกอลันดาร บาบามาหาด้วย ความยิ้มแย้ม มีบ่ออยู่ที่นั่น ท่านบอกให้ผมกระโดดลงไบ่ในบ่อ เมื่อผมกระโดด ลงไป ก็มีจระเข้ปรากฏขึ้น ผมจึงขึ้นจากบ่อ ท่านยิ้มแล้วพาผมไปที่อีกบ่อหนึ่ง ซึ่งมีปลาทองว่ายอยู่ ผมเองก็เริ่มว่ายน้ำด้วย วันนี้ผมเห็นปรอทอยู่ทุกหนทุกแห่ง ในมหาสมุทรปรอท เห็นปลา เต่าและจระเข้อยู่ในนั้น”

วันที่ 3 มิถุนายน

“ด้วยความโชคไม่ดีวันนี้ผมเริ่มการฝึกบนหลังคา หลังจาก 10 นาทีที่ ยากลำบากผ่านไปลมเริ่มพัด ผมจึงลงมา ผมพยายามอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ สามารถเพ่งได้อย่างที่เคยทำ แต่ยังคงควบคุมการเห็นภาพบ่อปรอท ผมจึงออก มาทั้งที่ไม่เต็มใจ”

วันที่ 5 มิถุนายน

“แม้ระหว่างการฝึกลมหายใจ ความคิดเกี่ยวกับบ่อปรอทยังคงเข้ามา ในจิตใจของผม เมื่อผมเริ่มทำมุรอกอบะฮ์ ผมเห็นบ่อปรอทราว 7 บ่อ แทนที่ จะเป็นเพียงหนึ่งบ่อ บ่อสุดท้ายเป็นบ่อที่เล็กที่สุดและบ่อแรกเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุด ผมดำลงไปในบ่อนี้และอยู่ที่นั่น”

วันที่ 6 มิถุนายน

“เมื่อผมจินตนาการถึงบ่อน้ำ คำว่าพระผู้เป็นเจ้าปรากฏขึ้น มีบ่อปรอท ประมาณ 100 บ่อปรากฏขึ้นในนั้น คำนี้เปลี่ยนรูปเป็น มุฮัมมัด จากนั้นจึงเปลี่ยน เป็นอลิฟ (อักษรตัวแรกในภาษาอาหรับ) ผมออกมาหลังจากจมลงไปในตัวอักษร นี้ ผมเห็นมันขยายออกไปจนถึงขอบฟ้า จากนั้นปรอทจึงเริ่มออกมาจากมัน เหมือนกับลาวา ซึ่งดูดกลืนแม้กระทั่งต้นไม้”

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)