ความยุ่งเหยิงทางอารมณ์

หนังสือ:ความยุ่งเหยิงทางอารมณ์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=16340

ชาห์ วะลียุลลออ์ นักวิชาการและนักจิตวิญญาณนิยมผู้ยิ่งใหญ่ในสมัย ของท่าน ซึ่งมือพิการเนื่องจากผู้ปกครองในสมัยนั้นออกคำสั่งให้หักกระดูกข้อ มือของท่าน แทนการให้รางวัลตอบแทนที่ท่านแปลความหมายอัล กุรอาน ท่านกล่าวไว้ว่า เหนือร่างกายที่เป็นวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อและกระดูก มี ร่างกายอื่นซึ่งประกอบด้วยคลื่นแสงดำรงอยู่ ท่านได้ครอบงำร่างของแสงซึ่ง ห่อหุ้มร่างทางกายภาพไว้ในฐานะ “นัสมะอ” หรือรัศมี (Aura)
ท่านให้เหตุผลอย่างละเอียดด้วยการแสดงหลักฐานว่า มนุษย์ที่แท้จริง ไม่ใช่เรือนร่างทางกายภาพ แต่เป็นรัศมี เรือนร่างทางกายภาพของมนุษย์จะถูกควบคุมโดยรัศมี ความเจ็บไข้ โรคภัย ความทุกข์ใจและความวิปลาสต่างๆ เกิดขึ้นในเรือนร่างทางกายภาพของมนุษย์ นั่นคือเรือนร่างทางกายภาพคือจอที่ภาพยนตร์ของรัศมีเล่นอยู่ เมื่อภาพยนตร์คมชัดและไม่มีการบิดเบือน ภาพที่ แสดงบนจอก็จะชัดเจนและคมด้วย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ถ้ารัศมีได้รับการให้ สะอาดและการรักษาเยียวยา ร่างกายก็จะมีสุขภาพดีโดยอัตโนมัติ
และท่านชาห์ วะลียุลลออยังอธิบายอีกว่า มนุษย์เป็นกลุ่มก้อนของความ เข้าใจความคิดและข้อมูล เมื่อความคิดที่สมบูรณ์ได้รับการเข้าใจ ความสงบ และความกลมกลืนก็กลายเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของชีวิต ในขณะที่สิ่งตรงข้ามกับสถานการณ์นี้ ซึ่งมีผลลัพธ์ออกมาเป็นโรคต่างๆ ความทุกข์ใจ ความตึงเครียด ความวิปริตทางอารมณ์และความตกต่ำนั้น เนื่องมาจากโรคแทรก ซ้อน ความขัดแย้งและแนวโน้มไปสู่การทำลายในความคิด ตามศาสตร์ของ การแลกเปลี่ยนความคิด โทรจิตสัมพันธ์กับความเของความคิดและความเข้า ใจข้อมูล เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ต้องการศึกษาศาสตร์นี้หรือศาสตร์ที่เป็นพันธมิตร ไม่เพียงแต่สามารถจะป้องกันตัวเองจากความทุกข์ใจและการวิตกกังวล แต่ยัง สามารถเป็นสื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้พวกเขาด้วย
แม้แต่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยังรับรองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งดำรงอยู่ ในจักรวาลนี้ ต้องอาศัยระบบคลื่นที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างมาก คลื่นจำนวน มากมายที่รับผิดชอบสิ่งถูกสร้างที่มากมายมหาศาล ที่เรามองเห็นอยู่โดยรอบ ตัวเรา คลื่นจำนวนหนึ่งที่แน่นอนก่อตัวเป็นน้ำในเวลาหนึ่ง และคลื่นเดียวกัน จำนวนที่แน่นอนจากกลุ่มอื่นๆ ได้สร้างของแข็ง และสิ่งที่แข็งแกร่งเช่น เหล็ก และโลหะ ชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคลื่น ปรากฏการณ์ต่างๆของ จักรวาลเป็นเพียงเครือข่ายของคลื่นหลากหลายความถี่และความยาวคลื่น
เมื่อเราบังเอิญเห็นน้ำเราจะเข้าใจได้โดยทันที่ว่ามันคือน้ำ ถึงแม้ว่าน้ำ ดังกล่าวจะไม่เคยเปียกร่างกายหรือจิตใจเราเลย ในทำนองเดียวกันเมื่อเราเห็น ก้อนหิน เราสามารถระบุได้เลยว่าเป็นก้อนหิน ถึงแม้ว่ายังไม่รู้สึกถึงน้ำหนัก หรือความแข็งของมันโดยผ่านการสัมผัสทางกายภาพ ตามทัศนะของศาสตร์ ทางจิตวิญญาณ เมื่อจิตใจของเราได้รับคลื่นการควบคุมในวัตถุ เราสามารถ บอกชื่อวัตถุได้ เนื่องจากคลื่นที่ได้รับและวิเคราะห์ในจิตใจของเรา นี่คือกฎซึ่ง มิการนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราพูดถึงศาสตร์ใดๆ ที่เกี่ยวกับจิต ใจ และความคิด
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากบางสิ่งบางอย่างอย่างแท้จริง จำเป็นที่เราต้อง มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับโครงสร้างของการสร้างสรรค์ และ ความจริงของสิ่งนั้นโดยเฉพาะ เราต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าคลื่นไม่ใช่สิ่งที่ ไม่เคลื่อนไหวและเฉื่อยชา แต่คลื่นเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวและยังคงเคลื่อนไหวไปตลอดกาล การเคลื่อนไหวของคลื่นทุกอย่าง เป็นการเร้าเพื่อกระตุ้นชีวิต การกระตุ้นเป็นองค์ประกอบและส่วนประกอบพื้นฐานของชีวิต คลื่นทุกคลื่นมี พลังเหมือนธรรมดาคือความถี่ และเราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังดังกล่าวได้ ก็ต่อ เมื่อเรามีความชินกับพลังนั้น ถ้าเราไม่ เคยชินกับพลังนี้แล้ว เราก็จะไม่ สามารถทำให้มันเชื่องได้ ความรู้ความเข้าใจและความคุ้นเคยนี้ ในคัมภีร์อัล กุรอานเรียกว่าวิทยปัญญา อัล กุรอานกล่าวว่า
“และโดยแน่นอน เราได้ให้วิทยปัญญาแก่ลุกมานว่า “จงขอบพระ คุณต่ออัลลอฮ์” และผู้ใดขอบคุณ แท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเอง และ ผู้ใดปฏิเสธ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญ” อัล กุรอานคือ แหล่งทางนำสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล ผู้ที่มีความจด จ่อต่อกฎของวิทยปัญญาซึ่งก็คือความรู้ ความเข้าใจและความเคยชินกับการ สร้างสรรค์สรรพสิ่ง ในที่สุดกฎของการใช้พลังที่เป็นผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลัง ปรากฏการณ์ของจักรวาล ก็จะถูกประทานลงมายังพวกเขา นี่เองที่จะนำไป สู่สายโซ่ของการผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ฯลฯ
มีกล่าวในคัมภีร์อัล กุรอานว่า
“และเราได้ส่งเหล็กลงมา เพื่อประโยชน์ที่มากมายต่อมนุษยชาติ”
ในที่นี้คำว่า “ส่งลงมา ชี้ถึงความจริงที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเหล็ก เหล็กให้เป็นโลหะที่มีประโยชน์มากที่สุดที่มนุษย์รู้จัก ใช้สำหรับผลิตเหล็กกล้า เพื่อเป็นอาวุธสงครามหรือเครื่องมือสำหรับสันติภาพ และเครื่องโลหะสำหรับ วิทยาการสมัยใหม่ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพิสูจน์แล้วว่า เป็นพื้นฐานของ ความเจริญรุ่งเรืองและอำนาจของชาติผู้ผลิตสินค้ายุคใหม่ นับเป็นโศก นาฏกรรมของระเบียบแบบแผนสูงสุด ที่เราลือว่าอัล กุรอานเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เล่มเดียว ที่มีคุณค่าสำหรับการยกย่องและนับถือของเรา แล้วไม่เป็นทุกข์เป็น ร้อนต่อกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิชิตจักรวาลที่อธิบายอยู่ในอัล กุรอาน เราไม่ พิจารณาให้รอบคอบเกี่ยวกับกฎที่ให้ไว้ในอัล กุรอาน จากนั้นก็ร้องทุกข์ว่า เราถูกทิ้งห่างอยู่ข้างหลังในการแข่งขันเพื่อความเจริญก้าวหน้า ผู้ที่ค้นคว้าวิจัย และใช้เวลาทั้งวันทั้งคืน เพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายในการสำรวจความลับของ ธรรมชาตินั้นของตน จะรับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงศาสนา ที่นับถือ ชั้นวรรณะ สีผิวหรือการปฏิบัติ และจะได้รับความสำเร็จในภารกิจ ของพวกเขาในที่สุด
สำหรับการศึกษาศาสตร์ด้านกายภาพและอภิปรัชญา สิ่งหนึ่งที่ถือเป็น เรื่องธรรมดาสามัญคือ ความสามารถในการรวมศูนย์ ถ้าผู้หนึ่งไม่สามารถรวม ศูนย์ ณ ตำแหน่งใดๆ เขาก็ไม่สามารถลงลึกในตำแหน่งนั้นได้ ดังนั้น เมื่อกลับ มาที่การพิจารณาเกี่ยวกับคลื่น เราไม่สามารถเข้าใจการใช้พลังของคลื่นได้ เนื่องจากเราไม่มีความจริงจังในจุดนี้ อาจเป็นไปได้ที่เมื่อเราบังเอิญเห็นดอกไม้ จากระยะไกล ความสวยงามสะดุดตา กลิ่นหอมและความรื่นเริงหรรษาที่เกิด ขึ้นจากดอกไม้นั้นเป็นไปโดยธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดมหรือสัมผัสดอกไม้ ในทำนองเดียวกันเมื่อเราบังเอิญพบผู้ซึ่งมีธรรมชาติที่ชอบทำลายหรือมีความ เกลียดขังเรา เราจะรู้สึกโดยทันที่ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง และเมื่อเห็น ผู้ที่มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อเรา เราก็จะรู้สึกเป็นมิตรต่อเขา ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ พูดคุยกัน
ตัวอย่างทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่า มีคลื่นที่ชัดเจนเดินทางมาสู่จิตใจของเราและสร้างผลกระทบขึ้น หลังจากจิตใจวิเคราะห์คลื่นนี้แล้ว เราก็จะกระทำไปตาม การตัดสินใจเกี่ยวกับความหมายของข้อมูล เมื่อเราเริ่มมิการพัฒนาการหยั่ง รู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับความจริงที่ว่า ทุกสิ่งอาศัยพื้นฐานจากคลื่น ซึ่งไม่สามารถมีศัพท์อื่นใดเรียกได้นอกจากแสง เราก็จะเริ่มมีความรู้ความเข้าใจต่อ การสร้างที่เกี่ยวกับโครงสร้างของสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาล ความรู้ความ เข้าใจนี้นำเราไปสู่การเรียนรู้ที่จะควบคุมคลื่นที่ปฏิบัติการอยู่ในสิ่งต่างๆ เช่น วัตถุและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ในที่สุดการควบคุมนี้ จะทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงความถูกต้องและทางเลือกในบริเวณรอบๆ ตัวเราได้

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)