กล้องอิเล็คโทรนิค

หนังสือ:กล้องอิเล็คโทรนิค

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=9538

มีเชลล์อยู่นับพันล้านเซลล์ในสมอง และกระแสไฟฟ้าก็ยังคงไหลผ่านเซลล์ เหล่านี้ กระแสไฟฟ้าเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ความคิดผ่านทะลุจิตสำนึก จิตใต้สำนึกและ จิตไร้สำนึก ช่องหนึ่งของสมองก็คือ ช่องซึ่งภาพที่ถูกกระแสไฟฟ้าถ่ายไว้ได้รับการเก็บสะสมและแจกจ่ายออกไป ภาพเหล่านี้มีทั้งสว่างสดใสและ มืดทึบ ช่องอื่นๆ บรรจุสิ่งที่สำคัญๆ ไว้ แต่ไม่สำคัญเท่ากับที่สามารถเรียกสู่ความทรงจำได้แม้ระยะ เวลาผ่านไปหลายปีก็ตาม ช่องที่สามเก็บสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า ซึ่งบางครั้งปรากฏขึ้น ชั่วแวบหนึ่งในจิตใจของเรา ตามสถานการณ์ที่มาประสบ ช่องที่สี่ควบคุมการกระทำ และพฤติกรรมตามปกติและอัตโนมัติของมนุษย์ ช่องที่ห้าเป็นสถานที่เก็บสิ่งที่ผ่าน มาในอดีต ซึ่งไม่มีความสำคัญต่อเครือข่ายของชีวิต แต่บางครั้งโดยที่ไม่คาดฝันสามารถระลึกขึ้นได้ ช่องที่หกจากสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเหลือต่อความทรงจำของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อความคิดเกี่ยวกับนกเกิดขึ้น ด้วยการปรากฏขึ้นของความคิด นักทางกายภาพ ก็มาปรากฏอยู่ต่อหน้าเรา ช่องที่เจ็ดรู้จักกันโดยทั่วไปว่าความทรงจำ

การซึมผ่านและการฉีดสีฟ้าผสมในสมองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก อารมณ์และสภาวะตามปกติ มนุษย์จะค่อยๆ เรียนรู้ ที่จะเชื่อมและสัมพันธ์ ความคิดเหล่านี้ซึ่งกันและกัน ความคิดที่เขาลบออกจะถูกขจัดไปทั้งหมดและที่ถูกซึมซับจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวและการกระทำของเขา หลังจากเฉดสีเหล่านี้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่างๆ ตามความหนักเบาของความเข้มแล้วก็จะถูกแทนที่โดยสีอื่นๆ  สีที่ถูกแทนที่จำนวนมากจะกลายมาเป็นความรู้สึกของเรา เพราะสีเหล่านี้มีดทึบ และลึกล้ำมาก

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 148 ถึง 149

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)